top of page
ספטריאן אבן הדרקון
 • ספטריאן אבן הדרקון

  ספטריאן 
  
  כדרכן של אבני הקלציט הספטריה היא אבן מתגברת המתאימה עצמה לצרכיו של המשתמש בה לטובתו הגבוהה מחזקת גמישות בכל הרמות: פיזית, רגשית ומחשבתית. מצוינת לאנשים העומדים מול קהל מצוינת לצ'קרת גרון  מייצגת חיבור חזק וראשוני לאדמה
  
   עוזרת בתהליכים של חניכה פנימית, מחברת לתהליכים של סדר פנימי יסודי המביא ליצירת שינוי. אבן מרגיעה במהותה, במיוחד כשמדובר במצבי רוח תנודיים
  
   מחזקת אסרטיביות ויכולת קבלת החלטות. מקלה על ראייה, קבלה ופתרון של מצבים שונים. 
  
   טובה עבור מטפלים בהילינג. במיוחד טוב לאחוז אותה ולעשות בעזרתה מדיטציה שכיש חוסר ודאות לגבי מה נכון לעשות בהמשך הטיפול עם מטופל מסוים, תשובות מדויקות ומנחות עשויות להגיע. מצוינת לעבודה קבוצתית מאחר והעוצמה שלה תורמת להדהוד אנרגטי המשפיע על תודעת רבים.
  
  
  
  150g 
   39.00 ₪מחיר
   bottom of page