top of page
 ערכת זרימה ואומץ
 • ערכת זרימה ואומץ

  איירון איי

  אבן מדהימה אבן חזקה במיוחד

  מעולה מול עייפות חוסר חשק

  אובדן תשוקה חיבוק מחדש לנתיב בחיינו

  עוזרת מול קונפליקטים ארציים

  עין הנמר

  אומץ לשנות

  ללכת אחרי מה שבאמת נרצה

  קרקע בריאה חזקה

  שינוי דפוסי חשיבה

  אובסידיאן שלג

  משקפת את האמת בכל סיטואציה

  פותחת את עיננו

  מאפשרת תהליך של הבנה עיכול של סיטואציות

  מעולה לפני ראיון עבודה או שינוי

   18.00 ₪מחיר
   bottom of page