תקנון

 מספר עוסק פטור: 036919842

 

כל הזכויות שבגין התוכן והמידע שבאתר זה שמורות לשירן ענבר.  כל המידע הניתן  באתר זה אינו התוויתי ואינו רפואי. המלצותינו לגבי תזונה נכונה ושימוש בתוספי תזונה ובצמחי מרפא אינן מחליפות טיפול רפואי וייעוץ על ידי רופא. אנו ממליצים להיוועץ ברופא לפני השימוש בתוספי תזונה. למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת.

אני מודה לכם על שהחלטתם להשתמש בשירותי אתר הבוטיק שלי, אנא קראו היטב את כל הסעיפים המופיעים בתקנון האתר: השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה האמור בתנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

להלן:

הקדמה
1. אתר "Natual Aroma" (להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מציע למכירה את המוצרים באתר (להלן: "המוכר") ומנוהל ע"י שירן ענבר נטורופתית מוסמכת.
2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.
3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר
4. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח.

שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח
5. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
6. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בכדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים.
7.כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
8. האתר ומפעיליו יוכלו להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, וכן כל מידע בכל הקשור לרכישותיו, ללא הגבלת זמן, והמשתמש מצהיר ומאשר כי הוא נותן בזאת הסכמתו לאמור, כמו גם הסכמתו כי יעשה במידע זה שימוש לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתתף בעתיד, מוצרים נוספים כלשהם אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
9. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, צילומים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לבעלי אתר, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
10. חל איסור על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלי האתר "Natual Aroma".
11. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.

 

אופן הרכישה באתר
12. בשיטת הקניה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
13. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו של המוצר כולל מע"מ. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום. כדי לבצע תשלום של הקניה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי , כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הקניה.
14. חיוב המזמין בגין עלות המוצר ו\או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אחת מהדרכים לקבלת תשלום המקובלות באתר. המוכר רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או בדרך שנקבעה מראש.
15. כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאים  וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהווה בסיס משפטי.
16. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר עם הפסקת או השינוי השירות.
17. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
18. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים  כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר עקב כך.

 

המוצרים
19. כל צילום או תמונה המופיעה באתר לצד המוצר\הציוד מיועד להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.
20. אין האתר אחראי על שימוש או אופי השימוש במוצר שנרכש ותוצאותיו, ומבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.
21. הלקוח מודע לכך כי המוצרים באתר הינם בקטגוריית מוצרי קוסמטיקה טבעיים וחומרי גלם טבעיים והינם עדינים במהותם וכי חלק מהמוצרים באתר לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל. 
22 ."Natual Aroma"  או מפעיליו/בעליו לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף,ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
23. במכירת והצגת המוצרים באתר, אין משום המלצה או הבעת דעה או נתינת חוות דעת לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.

 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
24. המוכר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך באתר ויפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. המוכר מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
25. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', יידע האתר את הרוכש מייד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
26. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוכר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
27. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
28. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י שירן ענבר  ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו מרחוב בני ברמן 2 נתניה .
29.  מועד אספקת המוצרים הוא עד 10 ימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין או כל אמצעי תשלום אחר ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
30. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המוכר דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
31. האתר לא ישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.
32. האתר לא ישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
33. במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי מחירון חברת המשלוחים/דואר ישראל.
34. האתר משתמש בשירותי המשלוח של דואר ישראל
דואר רשום – עם אישור מסירה : דואר רשום רגיל , מהיר אקספרס - עונה על הצורך שדבר הדואר יימסר במהירות לנמען, יגיע עד לדלת הנמען ויימסר כנגד חתימה.
35. איסוף עצמי – איסוף החבילה תוך 24 שעות (2 יום עסקים) לאחר קבלת התשלום.
36. משלוחים ישולמו לפי סך ההזמנה הכולל ובהתאם לצורת השילוח המתבקשת. המוצרים נשלחים בדואר ישראל. בהזמנות של עד 500 ₪ עלות דמי המשלוח כמצוינת באתר בהזמנות של מעל 500 ₪ המשלוח חינם
37. המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.

 

אופן התשלום
38. התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ויזה ומאסטרכארד
39. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.
40. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" / "רכישה טלפונית ו/או "עסקת אינטרנט
41. הקונה רשאי לשלם במזומן. באיסוף עצמי, המוצרים ימסרו כנגד מסירת התשלום. במשלוח, הקונה יוכל לעשות העברה בנקאית, לאחר מכן יצא משלוח המוצרים באופן בו בחר הקונה, אל הקונה.

 

מדיניות החזרות וביטולים
42. הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי יהיה עליו לשלוח את המוצר לכתובת זלמן שזר 22 ולשאת בעלויות המשלוח במקרה שהמוצר כבר נשלח.
34. הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.
44. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
45. במקרים אלו הלקוח לא יחויב בעלות המשלוח: אם המוצר הגיע שבור או פגום או בשונה ממה שהוזמן ובמקרה של עיכוב באספקה מעבר ל-14 ימי עבודה.
46. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן להחזיר מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם, או השתמש בהם כדוגמת קרמים.
47.בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, או אי התאמה, המוכר יחזיר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את כספו של הצרכן, למעט דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.
למוכר יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

מבצעים
48. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לפרסם מדי פעם בפעם מבצעים, המבצעים יתבצעו על פי ובהתאם לתנאי המבצע אשר יפורסמו באשר לאותו המוצר.
49. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים איזשהו מבצע, או אפילו לבטל לחלוטין איזשהו מבצע\ים, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה זו.  
50. המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעתו.

כללי 
51. לאתר יש זכות ללא הודעה מוקדמת לשנות את תקנון האתר , והעיקר שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.
52. האתר רשאי ללא הודעה מוקדמת ,להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולהפסיק מכירת מוצר מסוים.  
53. הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים מהמוצרים המוצעים למכירה באתר שמורה בכל עת ל- "Natual Aroma" ומפעיליו.
54. האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצרים\ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, כמו כן המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר ,לאחר אישור הזמנה באינטרנט או טלפונית.
55. אתר יכול לעשות שינויים באמצעי התשלום כאוות נפשו. 
56. המחירים באתר בשקלים וכוללים מע"מ.
57. לרשותך מענה אנושי בטלפון 077-6645762 בימים א' – ה' בין השעות 09.00-15.00. לקבלת ייעוץ נטורופתי יש לתאם מראש.
58. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

אני מאחלת לכם קנייה נעימה ומהנה ומזמינה אתכם ליצור איתי קשר בכל שאלה או עניין.
שירן ענבר.

 

Natural Aroma © חנות בוטיק לבריאות טבעית

whatsup
  • facebook
  • Instagram
מאמרים וטיפים
0