top of page
דם הדרקון
 • דם הדרקון

  דם הדרקון
  האש שבפנים מציתה יצירתיות, אהבה והגנה אינסופיים.
  דרגון סטון היא אבן מחזקת את הגוף פיזית ורגשית מעניקה אומץ וכח להתמודד מול אתגרים מאזנת בין עולם הרוח לעולם החומר
  מסלקת חרדות פוחדים, משילה מאיתנו את העבר ועוזרת לחזור לזמן ההווה. נםלאה לתקשור עם ממלכת הזוחלים והדרקונים
  דם הדרקון פותח את צ'אקרת הלב לעוצמה ולהביא לידי ביטוי את כל הרגש
  מביאה אותנו לעמוד על מה שנכון וצודק
  היא מביאה ריפוי לגוף על ידי איזון בין האנרגיות הגבריות והנשיות
  היא מאזנות בין האנרגיות האינטלקטואליות, הרגשיות, הפיזיות והנשמתיות
   היא פותחת את הלב ומשוחררת פחדים
   מגנה על צ'אקרת הלב בכך שבונה סביבה מגן אנרגטי על ידי פתיחת צ'אקרת הלב נרגיש אנרגיה מרוממת שתגרום לנו להיות מוכנים יותר לאמץ שינויים ולחקור חוויות חדשות
  דם הדרקון מציתה את צ'אקרת השורש הנמצאת בבסיס היא שואבת אנרגיה חיובית מהליבה הבוערת של כדור הארץ כשהיא מכניסה כוח חיים לצ'אקרת השורש
   נרגיש רמות אנרגיה גבוהות יותר, התלהבות, כוח פיזי מוגבר וסיבולת
   מגבירה תחושת אהבה עצמית וביטחון
  היא חזקה ביותר בהצתה של אנרגיית הקונדליני, מה שמוביל להתעוררות טבעית מלאה
  התעוררות הקונדליני מתפתלת באנרגיות כוח החיים דרך הגוף סביב כל הצ'אקרות וכתוצאה מכך חוויה רוחנית עמוקה ואיזון
   7.00 ₪מחיר
   bottom of page